Dataset

Liander Liggingsgegevens elektriciteitsnetten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Liander (Overig)
Updated 11/29/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De liggingsgegevens van elektriciteitsnetten, inclusief de locaties van de stations en verdeelkasten.

Deze liggingsgegevens publiceren we op PDOK.

Landing page: https://www.liander.nl/partners/datadiensten/open-data/data/liggingsgegevens-elektriciteitsnetten

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

Liggingsgegevens elektriciteitsnetten

ArcGIS Map Service CC-BY (4.0)
Download: https://www.liander.nl/partners/datadiensten/open-data/data/liggingsgegevens-elektriciteitsnetten

Inhoud dataset liggingsgegevens:

  • Liggingsgegevens Verbindingen De coördinaten van de verbindingen (kabels) van het elektricitetsnet. Uitgezonderd zijn: Verbindingen die alleen voor openbare verlichting worden gebruikt. Verbindingen van het net die niet in eigendom zijn van Liander. Verbindingen die niet in gebruik zijn. De aansluitkabel: Het laatste stuk verbindingen vanuit de straat naar de individuele aansluiting.

    Stations Dit betreft punt coördinaten van de meest relevante componenten in het elektriciteitsnet, zoals transformator-stations.
    Wat voor soort component het betreft wordt niet getoond maar dit is veelal af te leiden uit de spanningsniveaus van het station en aangrenzende verbindingen. De coördinaten van de aansluitingen worden niet getoond.

Eigenschap “spanningsniveau” van verbindingen en stations. Spanningsniveaus als categorie. HS voor hoogspanning (>= 50 kV). MS voor middenspanning (>= 400 Volt, < 50 kV). MS/LS overgangspunt MS-LS. LS voor laagspanning (< 400 Volt).