Dataset

Liander Decentrale opwek Zon Kleinverbruik

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Liander (Overig)
Updated 11/29/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De dataset bevat per CBS-buurt het aantal aansluitingen, het aantal opwekinstallaties en het totaal opgesteld vermogen daarvan in kWp. Zijn er in een buurt minder dan 5 opwekinstallaties? Dan worden die in een ‘restpost’ per gemeente opgeteld om de privacy van de bewoners te waarborgen.

Landing page: https://www.liander.nl/sites/default/files/Liander_decentrale_opwek_kv_%28zon%20pv%29_20220829%281%29.csv

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Decentrale opwek Zon Kleinverbruik

CSV CC-BY (4.0)

Deze dataset bevat een aantal indicatoren die iets zeggen over de duurzame opwek in ons energiesysteem. De gegevens zijn afkomstig van bronnen die Liander gebruikt. Liander stelt deze gegeven openbaar ter beschikking om bij te dragen aan de energietransitie.

Uitgebreide beschrijving van deze dataset: https://www.liander.nl/sites/default/files/Beschrijving%20dataset%20duurzame%20opwek%20KV%20zon_20201127.pdf

Preview