Dataset

Elektriciteitslevering vanuit het openbare net; woningkenmerken, bewoners

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het gemiddelde verbruik van elektriciteit per bewoner van particuliere woningen in Nederland uitgesplitst naar woningtype, oppervlakteklasse en aantal bewoners. Het gaat hierbij om het verbruik van elektriciteit dat is geleverd via het openbaar net.

Daarnaast is ook informatie opgenomen over de verdeling van het elektriciteitsverbruik per bewoner. De in deze tabel gepubliceerde statistieken zijn berekend op basis van woningen met: particuliere huishoudens, een minimale oppervlakte van 15 m2 en een maximale oppervlakte van 500m2, een bouwjaar vanaf 1000 tot en met het verslagjaar, minimaal 1 ingeschreven inwoner, een plausibel elektriciteitsverbruik.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over 2012 tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 juni 2022 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Veel van de informatie in deze tabel is te vinden in tabel : Energieverbruik woningen; woningtype, oppervlakte, bouwjaar en bewoning

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83882NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83882NED

Elektriciteit, Woningen, Energiebesparing, Duurzaamheid woningtype, oppervlakteklasse, aantal bewoners

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83882NED

Elektriciteit, Woningen, Energiebesparing, Duurzaamheid woningtype, oppervlakteklasse, aantal bewoners