Dataset

Elektriciteitsverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 31-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het bedrijfsmatig elektriciteitsverbruik, uitgesplitst naar belastingschijf, sector en type verbruik. Deze tabel is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij hebben in het kader van het vaststellen van beleid in de energiebelasting en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) behoefte aan recente gegevens over het energieverbruik naar verbruiksschijf van de energiebelasting op sectorniveau. De door de schijf gehaalde eenheden zijn de bedrijven, adressen en clusters van elektriciteitsaansluitingen die ingedeeld zijn naar belastingschijf.

Gegevens beschikbaar voor: 2019, 2020 en 2022

Status van de cijfers: De gegevens zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2024: Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Betreft een maatwerk tabel en wordt alleen op verzoek gemaakt.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85187NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85187NED

Elektriciteit, belastingschijf elektriciteitsverbruik, SBI2008, belastingschijf

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85187NED

Elektriciteit, belastingschijf elektriciteitsverbruik, SBI2008, belastingschijf