Dataset

Productie elektriciteit en warmte, inzet van energiedragers van elektriciteitsproductie-installaties (01-01-1998 - 01-01-2017)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Industrie
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

In het access bestand Productiemiddelen.mdb staan gaafgemaakte microgegevens over de productie van elektriciteit en warmte en de energiedragers die daarvoor worden ingezet per elektriciteitsproductie-installatie.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Bedrijven met stoomturbines, gasturbines en STEG-eenheden worden integraal waargenomen, de overige bedrijven op basis van een steekproef. Bij de gasmotoren waar geen integrale waarneming plaatsvindt, wordt opgehoogd op basis van steekproefresultaten en de totale omvang van het opgestelde vermogen in deze sector. De elektriciteitsproductie van de gasmotoren in de glastuinbouw wordt bepaald op basis van klantenbestanden. De waarneming van (warmte)krachtinstallaties vindt primair plaats via enquêteformulieren die digitaal kunnen worden ingevuld. Daarnaast worden installaties van de hernieuwbare bronnen zon, wind en water waargenomen via de statistiek hernieuwbare energie. De berichtgevers zijn in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen waar warmtekrachtinstallaties en overige middelen die elektriciteit produceren zijn geplaatst en/of worden geëxploiteerd. De steekproefomvang is circa 300 bedrijfseenheden. Bij de dataverwerking wordt per installatie wordt het rendement berekend, dat is de verhouding van de productie tot de inzet van energie. De absolute hoeveelheid geproduceerde energie moet in overeenstemming zijn met de capaciteit van de installatie.

Populatie

In Nederland geplaatste warmtekrachtinstallaties en overige middelen die elektriciteit produceren.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801febad

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset