Dataset

Productie elektriciteit en warmte, inzet van energiedragers van elektriciteitsproductie-installaties (01-01-1998 - 01-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Industry
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

In het access bestand Productiemiddelen.mdb staan gaafgemaakte microgegevens over de productie van elektriciteit en warmte en de energiedragers die daarvoor worden ingezet per elektriciteitsproductie-installatie.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Bedrijven met stoomturbines, gasturbines en STEG-eenheden worden integraal waargenomen, de overige bedrijven op basis van een steekproef. Bij de gasmotoren waar geen integrale waarneming plaatsvindt, wordt opgehoogd op basis van steekproefresultaten en de totale omvang van het opgestelde vermogen in deze sector. De elektriciteitsproductie van de gasmotoren in de glastuinbouw wordt bepaald op basis van klantenbestanden. De waarneming van (warmte)krachtinstallaties vindt primair plaats via enquêteformulieren die digitaal kunnen worden ingevuld. Daarnaast worden installaties van de hernieuwbare bronnen zon, wind en water waargenomen via de statistiek hernieuwbare energie. De berichtgevers zijn in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen waar warmtekrachtinstallaties en overige middelen die elektriciteit produceren zijn geplaatst en/of worden geëxploiteerd. De steekproefomvang is circa 300 bedrijfseenheden. Bij de dataverwerking wordt per installatie wordt het rendement berekend, dat is de verhouding van de productie tot de inzet van energie. De absolute hoeveelheid geproduceerde energie moet in overeenstemming zijn met de capaciteit van de installatie.

Populatie

In Nederland geplaatste warmtekrachtinstallaties en overige middelen die elektriciteit produceren.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801febad

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier