Dataset

Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 21/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel geeft een overzicht van de productie van elektriciteit in Nederland, de daarvoor ingezette brandstoffen en het gebruik van installaties. Elektriciteit wordt verkregen door: omzetting van brandstoffen als aardgas, steenkool en stookolie; uit zonne- en windenergie en door de aanwending van waterkracht. Gegevens zijn er over de productie van elektriciteit, de warmte die daarbij vrijkomt, de inzet van brandstoffen, hernieuwbare energiedragers en het opgestelde vermogen, onderverdeeld naar warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) en overige installaties. Tenslotte wordt er onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte, waarbij de decentrale productie wordt uitgesplitst naar bedrijfsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers: Cijfers tot en met 2014 zijn definitief. Cijfers over 2015-2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 5 maart 2021 De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Definitieve cijfers 2015-2018: 2e kwartaal 2021. Nader voorlopige cijfers over 2019: december.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37823wkk

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37823wkk

Productie elektr. en warmte. Inzet van brandstoffen. Opgesteld vermogen. Naar bedrijfsgroepen, type installatie en warmtekrachtopwekking.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37823wkk

Productie elektr. en warmte. Inzet van brandstoffen. Opgesteld vermogen. Naar bedrijfsgroepen, type installatie en warmtekrachtopwekking.