Dataset

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 11/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft voor een lange reeks van jaren op hoofdlijnen het aanbod en het verbruik van steenkool, bruinkool en kolenproducten in Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1802

Status van de cijfers: Gegevens over 1802 tot en met 2021 zijn definitief. Gegevens over 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 14 november 2023: Cijfers van 2015 tot en met 2020 zijn gereviseerd. De revisies hebben betrekking op de invoering van een verbeterde analysemethode in 2022, welke is teruggelegd naar de voorgaande jaren. De verschillen zijn maximaal 5%. Cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd. De status van de cijfers van 2021 zijn definitief en de status voor 2022 is nader voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nader voorlopige cijfers: juni/juli van het jaar volgend op het verslagjaar. Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71554ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71554ned

Winning, invoer en uitvoer en aanbod van steenkool en productie van steenkoolbriketten, cokes, gasfabrieksgas

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71554ned

Winning, invoer en uitvoer en aanbod van steenkool en productie van steenkoolbriketten, cokes, gasfabrieksgas