Dataset

DANK - Macroalgenproductie in de Noordzee : Laminaria digitata

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Deltares (Overig)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

De kweek van macroalgen op zee kan een belangrijke bijdrage leveren aan de productie van eiwitten als bron van voedsel, als leverancier van vetten als grondstof voor biobrandstof en van grondstoffen voor de chemie en de farmaceutische industrie. Daarnaast kan de productie van macroalgen bijdragen aan CO2-fixatie en aan waterzuivering waarbij onder andere een deel van de naar zee afgespoelde fosfaten opnieuw kunnen worden opgenomen en gebruikt. De economische haalbaarheid van offshore macroalgencultures is afhankelijk van de potentiële productie, de opbrengst en de productiekosten. De productie is onder meer afhankelijk van beschikbaarheid aan voedingsstoffen, lichtklimaat en hydrodynamische omstandigheden. Deze zijn niet uniform verspreid over het Nederlands Continentaal Plat (NCP). De productiekosten hangen onder andere samen met afstand tot de kust en de kosten voor de bouw en het onderhoud van de kweekfaciliteiten. Ook deze zijn per gebied verschillend. De kaart geeft het resultaat weer van een eerste verkenning van de mogelijke maximale biomassaproductie van twee soorten macroalgen voor 8 locaties. Op de gekozen locaties zijn offshore installaties al aanwezig of zijn hier gepland en is potentieel een combinatie met macro algenkweek mogelijk.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

DANK:dank001a_macroalgen_in_de_noordzee

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.nl/geoserver/DANK/wms

OGC:WMS

DANK:dank001a_macroalgen_in_de_noordzee

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.nl/geoserver/DANK/wfs

OGC:WFS

Service Feed Macroalgenproductie in de Noordzee

ATOM CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.eu/atom/DANK001a_macroalgen_in_de_noordzee_service.xml

INSPIRE Atom

Downloads

DANK:dank001a_macroalgen_in_de_noordzee

GML CC-BY (4.0)

OGC:GML

Zipbestand Macroalgenproductie in de Noordzee

ZIP CC-BY (4.0)

download