Dataset

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/30/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en verbruik van steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes. De berekening van het aanbod is: productie plus herwonnen producten plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie is gelijk aan de hoeveelheid steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes die in Nederland is verbruikt. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de verbruikersgroepen energiebedrijven, cokesfabrieken, industrie, ijzer- en staalindustrie en overige verbruikers. Deze tabel is een herontwerp.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:

  • tot en met 2021 definitief;
  • 2022 zijn nader voorlopig;
  • 2023 en 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2024: Cijfers over februari 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2023: Cijfers van 2015 t/m 2020 zijn gereviseerd. De revisies hebben betrekking op de invoering van een verbeterde analysemethode in 2022, welke is teruggelegd naar de voorgaande jaren. De verschillen zijn maximaal 5%. Cijfers van 2021 t/m 2023 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode. Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar. Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84472NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84472NED

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84472NED

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten