Dataset

Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: productie plus herwonnen producten plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de verbruikersgroepen energiebedrijven, cokesfabrieken, industrie, ijzer- en staalindustrie en overige verbruikers. Overige verbruikers zijn bijvoorbeeld de dienstensector en huishoudens.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1990 tot en met november 2018.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 2015 zijn definitief. Gegevens vanaf januari 2016 en 2017 zijn nader voorlopig. Gegevens vanaf januari 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 februari 2019 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 3 augustus 2018

  • cijfers over het aanbod en verbruik van bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes zijn vanaf 1990 toegevoegd.
  • Vanaf verslagjaar 2015 is de doorvoer uit de invoer- en uitvoercijfers van steenkool gehaald.
  • voorlopige cijfers van januari tot en met mei 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie op de aanbodzijde is het niet goed mogelijk de maanden, kwartalen en jaren van verslagjaar 2014 en eerder terug te leggen. Deze tabel wordt opgevolgd door Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37621

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37621

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37621

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten