Dataset

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft voor een lange reeks van jaren op hoofdlijnen het aanbod en het verbruik van steenkool, bruinkool en kolenproducten in Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1802

Status van de cijfers: Gegevens over 1802 tot en met 2018 zijn definitief. Gegevens over 2019 zijn nader voorlopig. Gegevens over 2020 zijn voorlopig

Wijzigingen per 16 april 2020: Voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 december 2020: Door een nieuwe methodiek in de berekening van de in- en uitvoercijfers en vooraden zijn de cijfers voor verslagjaren 2015, 2016 en 2017 iets gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers: maart/april van het jaar volgend op het verslagjaar. Nader voorlopige cijfers: juni/juli van het jaar volgend op het verslagjaar. Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71554ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71554ned

Winning, invoer en uitvoer en aanbod van steenkool en productie van steenkoolbriketten, cokes, gasfabrieksgas

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71554ned

Winning, invoer en uitvoer en aanbod van steenkool en productie van steenkoolbriketten, cokes, gasfabrieksgas