Dataset

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft voor een lange reeks van jaren op hoofdlijnen het aanbod en het verbruik van steenkool, bruinkool en kolenproducten in Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1802

Status van de cijfers: Gegevens over 1802 tot en met 2021 zijn definitief. Gegevens over 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 14 november 2023: Cijfers van 2015 tot en met 2020 zijn gereviseerd. De revisies hebben betrekking op de invoering van een verbeterde analysemethode in 2022, welke is teruggelegd naar de voorgaande jaren. De verschillen zijn maximaal 5%. Cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd. De status van de cijfers van 2021 zijn definitief en de status voor 2022 is nader voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nader voorlopige cijfers: juni/juli van het jaar volgend op het verslagjaar. Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71554ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71554ned

Winning, invoer en uitvoer en aanbod van steenkool en productie van steenkoolbriketten, cokes, gasfabrieksgas

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71554ned

Winning, invoer en uitvoer en aanbod van steenkool en productie van steenkoolbriketten, cokes, gasfabrieksgas