Dataset

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod, 2002-2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel staan maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de elektriciteitsproductie door windenergie, de capaciteit van windmolens en een index voor de hoeveelheid wind voor elektriciteitsproductie. De gegevens zijn uitgesplitst naar windenergie op land en windenergie op zee. De index voor de hoeveelheid wind is alleen beschikbaar voor windmolens op land.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met juni 2019.

Status van de cijfers: Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2017, nader voorlopige cijfers over 2018 en voorlopige cijfers over 2019. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 september 2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Deze tabel, voor het onderwerp elektriciteitsproductie, wordt opgevolgd door de tabel Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70802ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70802ned

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70802ned

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.