Dataset

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/01/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel zijn cijfers opgenomen over de capaciteit van windmolens en de gerealiseerde elektriciteitsproductie. De gegevens zijn daarbij uitgesplitst naar klasse van ashoogte van de windmolens en zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990, jaarlijks

Status van de cijfers: Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021 en nader voorlopige cijfers over en 2022 en 2023.

Wijzigingen per juni 2024: Nader voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Deze cijfers worden daarna bijgesteld in december en blijven nader voorlopig. Definitieve cijfers verschijnen in december in tweede jaar na het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71227ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71227ned

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit, windmolens Ashoogten windmolens

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71227ned

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit, windmolens Ashoogten windmolens