Dataset

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-06-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel zijn cijfers opgenomen over de capaciteit van windmolens en de gerealiseerde elektriciteitsproductie. De gegevens zijn daarbij uitgesplitst naar klasse van ashoogte van de windmolens en zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990, jaarlijks

Status van de cijfers: Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020 en nader voorlopige cijfers over 2021.

Wijzigingen per juni 2022: Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. De cijfers over 2020 zijn herzien aan de hand van nieuw verkregen informatie. Dit zorgt voor een klein verschil in het totaal opgestelde vermogen en de elektriciteitsproductie in 2020 met de landelijke tabellen. Bij de uitsplitsingen naar ashoogte zijn de grootste verschillen te vinden bij de windmolens van 96 meter of meer.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Nader voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in juni. Definitieve cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in december.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71227ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71227ned

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit, windmolens Ashoogten windmolens

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71227ned

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit, windmolens Ashoogten windmolens