Dataset

Archiefbewaarplaatsen naar capaciteit, 2000

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Cultuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze publicatie heeft tot doel een cijfermatig inzicht te geven in de Nederlandse overheidsarchieven die vallen onder de Archiefwet 1995 en die worden beheerd door archiefdiensten of secretarieën van gemeenten of waterschappen. De publicatie geeft een beschrijving van de omvang van deze archieven, het gebruik daarvan (o.a. bezoekersaantallen), de toegankelijkheid, de staat van onderhoud, de personeelssamenstelling en de financiën van archiefdiensten. Archieven worden onderscheiden in dynamische archieven en statische archieven. Dynamische archieven zijn recente archieven die beschikbaar zijn voor regelmatige raadpleging. Deze archieven bevinden zich meestal 'onder handbereik' van de gebruikers en buiten de wettelijke archief- bewaarplaatsen. Ze blijven als zodanig buiten deze statistiek. Statische archieven bewaren archiefstukken die onder de Archiefwet vallen en die na een termijn van 10 jaar van de (overheids)instanties waar ze ontstaan zijn naar archiefbewaarplaatsen zijn overgebracht. Deze stellen de archiefstukken na afloop van een bepaalde termijn beschikbaar voor historisch, genealogisch of ander onderzoek. De Archiefwet regelt het beheer van overheidsarchieven, onder meer de termijn waarna stukken naar een overheidsarchief moeten worden overgebracht. De Archiefwet 1962 en het Archiefbesluit 1968 zijn in 1995 vervangen door de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. Daarbij is de wettelijke overbrengingstermijn met ingang van 1 januari 1996 gewijzigd van 50 jaar naar 20 jaar. De overheidsarchieven zijn de archieven van het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganen. Deze archieven zijn in principe statische archieven: ze bevatten archiefstukken die volgens de archiefwet bewaard moeten worden. De Archiefwet spreekt van archiefbescheiden; in deze statistiek wordt de term archiefstukken gebruikt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 Frequentie: stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70003NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70003NED

Per grootteklasse planklengte van overheidsarchieven, de omvang, verzamelingen, onderhoud, gebruik, voorzieningen, toegankelijkheid,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70003NED

Per grootteklasse planklengte van overheidsarchieven, de omvang, verzamelingen, onderhoud, gebruik, voorzieningen, toegankelijkheid,