Dataset

Particuliere jachthavens; capaciteit en nevenactiviteiten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Sport
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over particuliere exploitanten van jachthavens die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de exploitanten wordt informatie over de capaciteit en nevenactiviteiten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015 Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers: De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2023: Gegevens over 2021 zijn toegevoegd en een correctie in voorgaande jaren is doorgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat voor de jaren 2015, 2018 en 2020 enkele passantenovernachtingen zijn gemist. Dit is aangepast in deze nieuwe publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De uitkomsten van het verslagjaar 2024 zullen in 2025 beschikbaar komen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84133NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84133NED

Zomerligplaatsen, passantenligplaatsen, overnachtingen, nevenactiviteiten ligplaatsen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84133NED

Zomerligplaatsen, passantenligplaatsen, overnachtingen, nevenactiviteiten ligplaatsen