Dataset

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/18/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat pompprijzen van motorbrandstoffen. Er worden gewogen gemiddelde dagprijzen gepubliceerd van benzine Euro95, dieselolie en LPG inclusief BTW en accijns. Deze dagprijzen worden eens per week gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: De gepubliceerde prijzen zijn direct definitief.

Wijzigingen tov de vorige periode: Er zijn nieuwe cijfers toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Dagprijzen tot en met maandag verschijnen de daaropvolgende donderdag. Indien er vanwege omstandigheden, zoals feestdagen, niet op donderdag gepubliceerd kan worden, wordt er op de eerst volgende werkdag gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80416ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80416ned

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per dag

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80416ned

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per dag