Dataset

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/13/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat pompprijzen van motorbrandstoffen. Er worden gewogen gemiddelde maandprijzen gepubliceerd van benzine Euro95, dieselolie en LPG inclusief BTW en accijns. Er wordt een uitsplitsing gepubliceerd naar pompprijzen aan de snelweg, niet snelweg en onbemande pompstations. Deze prijzen worden eens per maand gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2006

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn direct definitief.

Wijzigingen tov de vorige periode: Er zijn nieuwe cijfers toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers verschijnen op de eerste donderdag van de maand, niet zijnde de eerste twee dagen van de maand. Indien er vanwege omstandigheden, zoals feestdagen, niet op donderdag gepubliceerd kan worden, wordt er op de eerst volgende werkdag gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81567NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81567NED

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per maand

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81567NED

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per maand