Dataset

Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven en andere utiliteitsgebouwen. Het gaat daarbij om de levering via het openbaar net, inclusief de levering van het openbaar net aan bedrijvennetten. Door bedrijven zelf geproduceerde elektriciteit die wordt ingezet voor eigen gebruik is dus niet in deze cijfers opgenomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak en regio.

De cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de aansluitingenregisters van de beheerders van de openbare netten van elektriciteit en aardgas. Van alle netbeheerders in Nederland zijn gegevens verkregen.

De levering van aardgas van de bedrijfstak D Energievoorziening is in overleg met belanghebbenden in 2015 en 2016 in zijn geheel beveiligd. Dit is om vervolguitval bij andere bedrijfstakken te voorkomen. Let op: bedrijfstak D is in 2015 en 2016 ook niet meegeteld in het totaal aardgas (A-U Alle economische activiteiten).

De levering van elektriciteit van de bedrijfstak D Energievoorziening is in 2015 en 2016 ook in zijn geheel beveiligd. Let op: bedrijfstak D is in 2015 niet meegeteld in het totaal elektriciteit (A-U Alle economische activiteiten). In 2016 is deze bedrijfstak wel meegeteld in het totaal elektriciteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per oktober 2023: Definitieve cijfers over 2021 en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 3e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2022 en de voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82538NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82538NED

Leveringen aardgas en elektriciteit via het openbaar net Bedrijven, provincies, vier grote steden, gemeenten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82538NED

Leveringen aardgas en elektriciteit via het openbaar net Bedrijven, provincies, vier grote steden, gemeenten