Dataset

Aardgaslevering vanuit het openbare net; woningkenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het gemiddelde verbruik van aardgas per m2 gebruiksoppervlakte voor particuliere woningen in Nederland uitgesplitst naar woningtype, bouwjaarklasse, oppervlakteklasse en energielabelklasse. Het gaat hierbij om het verbruik van aardgas dat is geleverd via het openbaar net. Het aardgasverbruik is zo goed mogelijk gecorrigeerd voor temperatuureffecten, het is echter niet uit te sluiten dat temperatuurverschillen nog steeds een rol spelen in veranderingen in de kentallen tussen verschillende jaren. Om energiebesparing te monitoren dienen kentallen dan ook over een langere periode bekeken te worden.

Naast het gemiddelde is ook informatie opgenomen over de verdeling van het aardgasverbruik per m2. De in deze tabel gepubliceerde statistieken zijn berekend op basis van woningen met: particuliere huishoudens, een minimale oppervlakte van 15 m2 en een maximale oppervlakte van 500m2, een bouwjaar vanaf 1000 tot en met het verslagjaar, minimaal 1 ingeschreven inwoner, zonder stadsverwarming en, een plausibel aardgasverbruik.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over 2012 tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 juni 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Veel van de informatie in deze tabel is te vinden in tabel : Energieverbruik woningen; woningtype, oppervlakte, bouwjaar en bewoning

Verklaring van symbolen: niets (blanco) : het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen . : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

  • : voorlopige cijfers ** : nader voorlopige cijfers

In deze tabel wordt het symbool niets (blanco) ook gebruikt voor cellen die nihil zijn.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83878NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83878NED

Aardgas, Woningen, Energiebesparing, Duurzaamheid woningtype bouwjaarklasse oppervlakteklasse energielabel

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83878NED

Aardgas, Woningen, Energiebesparing, Duurzaamheid woningtype bouwjaarklasse oppervlakteklasse energielabel