Dataset

Basiskaart Aardkundige Waarden 2006

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Bijgewerkt 02-05-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De Basiskaart Aardkundig Waarden 2006 geeft een landelijk overzicht van gebieden die als aardkundig waardevol zijn aangemerkt tot 2006. Het gaat hierbij om landvormen, bodems, of een typische geologie die kenmerkend zijn voor een groter gebied. Deze vertellen het verhaal van het ontstaan van Nederland, vaak in samenhang met de mens. Voor ruim de helft van de gebieden is een uitgebreidere toelichting beschikbaar, die via de kaart te raadplegen is als PDF-bestand.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/55c22f62-df9d-40bd-8530-a2d3b4739299/attachments/basiskaart_AW_2006.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

aardkundigewaarden_basiskrt2006

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/aardkundig_erfgoed/wms?request=GetCapabilities

Aardkundige waarden - Basiskaart 2006

aardkundig_erfgoed:aardkundigewaarden_basiskrt2006

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/aardkundig_erfgoed/wfs?request=GetCapabilities

Aardkundige waarden - Basiskaart 2006