Dataset

Aardkundige waarden POL

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Limburg (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Bodem
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De inventarisatie van aardkundige waarden voor de provincie Limburg ten behoeve van het POL is verricht door het Platform aardkundige waarden van de Stichting Aardkundige Waarden (SAW) op basis van expert judgement (Gonggrijp et al., 1999). Bij de inventarisatie is ook gebruik gemaakt van gegevens uit 1986, 1989 en 1990 (Gonggrijp, 1986; Wolfert, 1989 en Wolfert, 1990). De gebruikte methodiek is ontwikkeld door Gonggrijp (1996) en is als standaard geaccepteerd door het rijk en vervolgens toegepast bij de landelijke inventarisatie van aardkundige waarden in de zogenaamde "operatie landijs" (Koomen, 1999). Bij de waardetoekenning is vooral aandacht besteed aan de aspecten kenmerkendheid, zeldzaamheid, educatieve waarde en samenhang. Met name het aspect samenhang heeft zwaar meegewogen bij de beoordeling. Als uitgangspunt geldt dat de aardkundige elementen en patronen goed zichtbaar zijn. De inventarisatie en beoordeling hebben geleid tot de aangegeven legenda-eenheden en waardering in de legenda van kaart 4f. Bij GEA-gebieden betreft het aardkundig waardevolle gebieden van grote omvang onder te verdelen in gebieden van internationaal/nationaal belang en gebieden van provinciaal/regionaal belang.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://portal.prvlimburg.nl/geodata/POL/wms?BBOX=150000,296000,223454,435000&EXCEPTIONS=INIMAGE&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&LAYERS=POLACT_AARDK_WAARDEN_V_inspire&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&WIDTH=400&HEIGHT=800
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

POLACT_AARDK_WAARDEN_V_inspire

OGC:WMS Publiek domein

https://portal.prvlimburg.nl/geodata/POL/wms

OGC:WMS

POLACT_AARDK_WAARDEN_V_inspire

OGC:WFS Publiek domein

https://portal.prvlimburg.nl/geodata/POL/wfs

OGC:WFS