Dataset

Omgevingsverordening, Aardkundige waarden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Brabant (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Natuur en milieu
  • Bodem
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Het bestand bevat 43 aardkundig waardevolle gebieden. Deze gebieden zijn van provinciale of nationale betekenis. Aardkundige waarden van regionale of lokale betekenis zijn niet opgenomen op de provinciale kaart. De bescherming van aardkundige waarden is belangrijk omdat deze onvervangbaar zijn. De waarden en kenmerken van deze gebieden zijn nader uitgewerkt in Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart. Gemeenten moeten in omgevingsplannen de aanwezige waarden beschermen door daarvoor regels op te nemen die aantasting voorkomen, onder andere door het verrichten van bodem verstorende werkzaamheden te verbieden of aan een vergunningensysteem te verbinden. Daarnaast is er in de regels voor bijvoorbeeld ontgrondingen een koppeling met deze gebieden gelegd. Overige aardkundige waarden buiten deze aardkundig waardevolle gebieden komen aan de orde via de lagenbenadering die is opgenomen in de Omgevingsverordening.

Bestemmingspagina: https://www.brabant.nl/omgevingsverordeningnoordbrabant%5ETeksten%20en%20verbeelding%20zijn%20beschikbaar%20in%20de%20planviewer%20van%20Noord-Brabant

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download