Dataset

Omgevingsverordening, Aardkundige waarden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
  • Soil
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het bestand bevat 43 aardkundig waardevolle gebieden. Deze gebieden zijn van provinciale of nationale betekenis. Aardkundige waarden van regionale of lokale betekenis zijn niet opgenomen op de provinciale kaart. De bescherming van aardkundige waarden is belangrijk omdat deze onvervangbaar zijn. De waarden en kenmerken van deze gebieden zijn nader uitgewerkt in Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart. Gemeenten moeten in omgevingsplannen de aanwezige waarden beschermen door daarvoor regels op te nemen die aantasting voorkomen, onder andere door het verrichten van bodem verstorende werkzaamheden te verbieden of aan een vergunningensysteem te verbinden. Daarnaast is er in de regels voor bijvoorbeeld ontgrondingen een koppeling met deze gebieden gelegd. Overige aardkundige waarden buiten deze aardkundig waardevolle gebieden komen aan de orde via de lagenbenadering die is opgenomen in de Omgevingsverordening.

Landing page: https://www.brabant.nl/omgevingsverordeningnoordbrabant%5ETeksten%20en%20verbeelding%20zijn%20beschikbaar%20in%20de%20planviewer%20van%20Noord-Brabant

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download