Dataset

Signaleringskaart aardkunde

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 07/13/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden is een kaart met daarop een totaaloverzicht van grotere en kleinere aardkundig interessante gebieden en elementen in Zeeland. Deze gebieden zijn interessant vanwege landschapsvorm/ontstaansgeschiedenis, bodemtype, actuele vormingsprocessen of de bijzondere geologie. De Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden vormt de basis van provinciale selectie op de Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart. Op de Signaleringskaart Aardkundige waardevolle gebieden staan echter ook gebieden die niet in de provinciale selectie van aardkundig waardevolle gebieden zijn opgenomen maar wel een duidelijk aardkundige en landschappelijke betekenis hebben.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ms/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=zeeland:geogwd_akwkrtsigvlk&styles=&bbox=10426.2822265625,357984.5625,77732.9765625,422663.21875&width=768&height=738&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geogwd_akwkrtsigvlk

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ms/wms?request=GetCapabilities

Signaleringskaart aardkunde

geogwd_akwkrtsigvlk

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ms/wfs?request=GetCapabilities

Signaleringskaart aardkunde