Dataset

Signaleringskaart Voorraadberging

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 10/02/2023 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
  • Soil
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart voorraadberging signaleert de potentie om zoetwater op te slaan in het eerste watervoerend pakket door middel van infiltratiesystemen. De beschikbaarheid van goed en voldoende zoet water is een belangrijk vereiste voor onze maatschappij. Met name glastuinbouw is afhankelijk van een betrouwbare, constante zoetwatervoorziening. In de zomer en winter is er vaak sprake van een mismatch tussen vraag- en aanbod van zoet water. Deze zal naar verwachting door klimaatverandering en intensivering van de teelt alleen maar toenemen. De bronkaart waar deze kaart op is gebaseerd, is ontwikkeld in 2013 in opdracht van provincie Zuid-Holland.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ASK_WATER_VOORRAADBERGING&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

SK_WATER_VOORRAADBERGING

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

SK_WATER_VOORRAADBERGING

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

SK_WATER_VOORRAADBERGING feature catalogus

JSON Onbekende licentie
name type description
name Systeemtyp nvarchar type Beschrijft de grootte van het infiltratiesysteem dat geschikt is in het eerste watervoerend pakket.
name Hoeveelhei nvarchar type Beschrijft hoeveel m3 per jaar kan worden geïnfiltreerd in het eerste watervoerend pakket.
name Geschikthe nvarchar type Geeft aan in hoeverre het eerste watervoerend pakket geschikt is voor infiltratiesystemen.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Voorraadberging

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_signaleringskaarten/MapServer

accessPoint