Dataset

Signaleringskaart voorraden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart signaleert de locatie, het type veld en de status van de velden: in productie, uit productie, of onontwikkeld. De status van de velden is maatschappelijk het meest relevant. Carbon Capture and Storage (CCS) is onderdeel van klimaatplannen om CO2-uitstoot in de atmosfeer te verminderen. Hiervoor wordt CO2 afgevangen en in lege, uitgeproduceerde, olie- en gasvelden gepompt. Onontwikkelde velden zouden mogelijk in de toekomst in productie genomen kunnen worden inclusief de bijbehorende bovengrondse installaties en infrastructuur. Dergelijke activiteiten zijn afhankelijk van politieke beslissingen en vallen volgens de mijnbouwwet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De data wordt in opdracht van EZK door de Geologische Dienst Nederland van TNO beheerd op de website http://www.nlog.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ASK_ENERGIE_VOORRADEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

SK_ENERGIE_VOORRADEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Signaleringskaart voorraden

SK_ENERGIE_VOORRADEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Signaleringskaart voorraden

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Voorraden

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_signaleringskaarten/MapServer

accessPoint