Dataset

Signaleringskaart Veenoxidatie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Soil
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De signaleringskaart veenoxidatie signaleert welke gebieden in de provincie Zuid-Holland (sterk) gevoelig zijn voor veenoxidatie. Voor verschillende soorten ruimtegebruik wordt in Nederland het grondwaterpeil beheerst. Koeien zakken bijvoorbeeld weg in het veen als de bodem te nat is. Peilbeheersing heeft echter als gevolg dat de ‘droge’ veengrond boven de grondwaterspiegel daalt; door inklinking van de bodem en oxidatie van organische stof. Zo belandt bodemdaling en het grondwaterpeil in een vicieuze cirkel: de bodem daalt, het peil moet verlaagd worden, de bodem daalt… enzovoorts. De veenoxidatiekaart laat zien waar de bodem (sterk) gevoelig is voor daling door veenoxidatie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ASK_BODEMDALING_VEENOXIDATIE&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

SK_BODEMDALING_VEENOXIDATIE

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Signaleringskaart Veenoxidatie

SK_BODEMDALING_VEENOXIDATIE

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Signaleringskaart Veenoxidatie

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Veenoxidatie

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_signaleringskaarten/MapServer

accessPoint