Dataset

Signaleringskaart Draagkracht

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 08/03/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Soil
  • Nature and environment
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De draagkrachtkaart signaleert gebieden die voor Zuid-Hollandse begrippen sterk zettingsgevoelig en extreem zettingsgevoelig zijn. Draagkracht duidt op de mate waarin de ondergrond gevoelig is voor zetting, ofwel: het zakken van het maaiveld. De bodemsamenstelling en het ruimtegebruik is hiervoor bepalend; het gewicht van bouwwerken en de onttrekking van grondwater vergroot de kans op zetting. De draagkracht van zand staat bekend als stevig, van klei als gevoelig en van veen als zwak. Gezien Zuid-Holland voor ruim driekwart uit slappe gronden bestaat is de provincie grotendeels bovengemiddeld zettingsgevoelig in vergelijking tot andere provincies.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ASK_BODEMDALING_DRAAGKRACHT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

SK_BODEMDALING_DRAAGKRACHT

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

SK_BODEMDALING_DRAAGKRACHT

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Draagkracht

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_signaleringskaarten/MapServer

accessPoint