Dataset

Draagkracht

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het basisbestand is vervaardigd door TNO. Het basisbestand betreft feitelijk een klei- en veenkaart van de provincie Zuid-Holland. Deze geeft een indicatie van de zettingsgevoeligheid van de bodem van Zuid-Holland. Slechte grond met meer dan 4 meter veen in de bovenste 5 meter van het klei- en veenpakket is extreem zettingsgevoelig. Slechte grond met tussen 0,5 en 4 meter veen in de bovenste 5 meter van het klei- en veenpakket is zeer zettingsgevoelig. Slechte grond met minder dan 0,5 meter veen in de bovenste 5 meter van het klei- en veenpakket is zettingsgevoelig. Goede grond met minder dan 5 meter aaneengesloten klei en veen binnen 8 meter onder het maaiveld is minder zettingsgevoelig. De zettingsgevoeligheid van deze eenheid varieert sterk, omdat binnen deze eenheid nog gebieden voor kunnen komen die net niet aan het slechte grond criterium voldoen. Het bestand ‘zettingsgevoeligheid’ is omgezet naar het bestand ‘draagkracht’. Een kolom, ‘draagkracht’ is toegevoegd. In deze kolom is aangegeven of de draagkracht; ‘goed’, ‘slecht’ of ‘niet optimaal’ is. Deze kaarten zijn onderdeel van de bodemvisie en het betreft indicatieve kaarten. Op het moment dat op een specifiek gebied of vraag wordt ingezoomed moet altijd bekeken of nadere informatie beschikbaar is.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABB_DRAAGKRACHT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BB_DRAAGKRACHT

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Draagkracht

BB_DRAAGKRACHT

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Draagkracht

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Stabiele bodem

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_bodemdaling/MapServer

accessPoint