type-icon

Dataset

Search

204 datasets

 • Grondwaterbeschermingsgebieden zijn gebieden direct rondom drinkwaterwinningen aangewezen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. In deze gebieden wordt het grondwater bescher...

  Data owner: Overijssel
  Bijgewerkt: 06/03/2021
  Theme: Organisation and policy, Spatial planning
 • De beschikbaarheid van zoet grond- en oppervlaktewater is van belang voor landbouw, industrie, drinkwater en natuur. Verzilting van het grond- en oppervlaktewater vindt plaats in het kustgebied van Ne...

  Data owner: Deltares
  Bijgewerkt: 04/03/2021
  Theme: Soil
 • Deze kaart voorraadberging signaleert de potentie om zoetwater op te slaan in het eerste watervoerend pakket door middel van infiltratiesystemen. De beschikbaarheid van goed en voldoende zoet water is...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 03/03/2021
  Theme: Nature and environment, Soil, Spatial planning
 • Deze kaart laat zien waar drinkwater gewonnen wordt en welke beschermingscategorieën van toepassing zijn op omliggende gebieden. Tegelijkertijd is op grove schaal zichtbaar waar tot op welke diepte zo...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 02/03/2021
  Theme: Agriculture, Nature and environment, Soil, Spatial planning
 • De bodembergingskaart laat zien hoeveel millimeter water kan worden geborgen in de bodem (waterberging). Hierbij is uitgegaan van 1) de hoogte van het maaiveld (AHN3) 2) de Gemiddeld Hoogste Grondwate...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Soil, Nature and environment, Spatial planning
 • De ontwateringsdieptekaart met de door het Nationaal Watermodel berekende Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) verfijnd met de hoogtekaart op 0.25 m2 (AHN3). De kaarten presenteren dus de grondwat...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Soil, Nature and environment, Spatial planning
 • De bodembergingskaart laat zien hoeveel millimeter water kan worden geborgen in de bodem (waterberging). Hierbij is uitgegaan van 1) de hoogte van het maaiveld (AHN3) 2) de Gemiddeld Hoogste Grondwate...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Soil, Nature and environment, Spatial planning
 • Grondwateronttrekking ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 13.

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Locaties met peilbuizen voor meting grondwaterstand op verschillende dieptes. Af en toe toevoeging of verwijdering enkele meetpunten

  Data owner: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Water
 • Dit bestand bevat alle onttrekkingsputten van alle vergunningplichtige grondwateronttrekkingen in de provincie Groningen voor drinkwater en industriële doeleinden.

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Agriculture, Nature and environment

Filter your results

State (1)
Publicity level (2)
Metadata language (1)
Source Catalog (1)