Datasets

193 datasets

 • De kaart bevat enerzijds het technisch potentieel voor warmte-koudeopslag (afhankelijk van dikte van het watervoerend pakket en de doorlatendheid) ingedeeld in verschillende gebruiksklassen. Anderzijd...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De kaart bevat enerzijds het technisch potentieel voor warmte-koudeopslag (afhankelijk van dikte van het watervoerend pakket en de doorlatendheid) ingedeeld in verschillende gebruiksklassen. Anderzijd...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat bestaande WKO systemen binnen de provincie Groningen. Warmte koude opslag is een manier om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen door gebruik te maken van grondwater. ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Water
 • Mogelijkheden voor warmte/koude opslag en recirculatiebronsysteem 1.000 MWh.N.B. Rapport ligt bij contactpersoon. Rapportgegevens zijn:Documenttitel: Mogelijkheden voor ondergrondse energieopslag in d...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De gemiddelde stand van het grondwater, verdeeld naar verschillende klassen. Dit wordt ook wel de Grondwatertrap (Gt) genoemd. De grondwaterstand wordt in het veld gemeten. De positie van deze metinge...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-09-2023
  Thema:
  • Water
  • Bodem
 • Deze dataset bevat de as-is gegevens uit de BRO (Basisregistratie ondergrond) over Grondwaterproductiedossier (GUF: Groundwaterusagefacility) in Nederland. Een grondwatergebruiksysteem is een systeem ...

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Overig)
  Bijgewerkt: 08-09-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Een grondwatermonitoringput is een werk dat in een geboord gat is gerealiseerd om gedurende langere tijd veranderingen in het grondwater in een specifiek deel van de ondergrond te kunnen registreren. ...

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Overig)
  Bijgewerkt: 08-09-2023
  Thema:
  • Bodem
  • Ruimtelijke ordening
 • Deze dataset bevat de as-is gegevens uit de BRO (Basisregistratie ondergrond) over Grondwaterproductiedossier (GPD: Groundwaterproductiondossier) in Nederland. Het registratieobject grondwaterproducti...

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Overig)
  Bijgewerkt: 08-09-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Gemiddelde hoeveelheid verticale kwel van grondwater op 1 april op een diepte van enkele meters onder het maaiveld in millimeters per dag. De kwel is berekend met het regionale grondwatermodel MIPWA3,...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 02-09-2023
  Thema:
  • Water
  • Landbouw
 • De kaart geeft de gemiddelde hoeveelheid verticale kwel van grondwater op 1 oktober op een diepte van enkele meters onder het maaiveld in millimeters per dag. De kwel is berekend met het regionale gro...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 02-09-2023
  Thema:
  • Water
  • Landbouw

Filter je resultaten