Search

11 datasets

 • Oppervlaktewateren in Overijssel (lijnenbestand). Alle oppervlaktewateren die in de Omgevingsvisie een rol spelen. Gerelateerde dataset “water_polygon” bevat de vlakken. Het betreft rivieren, beken, k...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 12/05/2021
  Theme: Water, Spatial planning, Organisation and policy, Transport
 • De gebieden op deze kaart kunnen in droge periodes van water worden voorzien vanuit andere stroomgebieden (is gebiedsvreemd water). Globaal is dat in Oost Overijssel: het aangevoerde water afkomstig v...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 12/05/2021
  Theme: Water, Soil, Nature and environment
 • Onder waardevolle kleine wateren verstaan we naast bronnen en vennen ook bovenlopen in Overijssel met een hoge biodiversiteit en landschappelijke waarde. Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn wa...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 12/05/2021
  Theme: Water, Spatial planning, Organisation and policy, Transport
 • Sluis Eefde, sluis Aadorp, gemaal Ankersmit (Deventer). Via deze punten kunnen gebieden in tijden van droogte vanuit het Hoofdsysteem van water worden voorzien. In Overijssel is de bron hiervoor voorn...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/05/2021
  Theme: Water
 • De provincie en haar partners willen zo veel mogelijk voorkomen dat inundatie vanuit watergangen leidt tot wateroverlast. Hiervoor worden Waterbergingsgebieden ingericht. De Omgevingsvisie is op 9 jul...

  Data owner: Gelderland
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Water
 • Deze kaart voorraadberging signaleert de potentie om zoetwater op te slaan in het eerste watervoerend pakket door middel van infiltratiesystemen. De beschikbaarheid van goed en voldoende zoet water is...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 08/05/2021
  Theme: Nature and environment, Soil, Spatial planning
 • Dataset

  Aanvoergebied

  Gebieden begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende afvoerpunt. Herkoms...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 02/05/2021
  Theme: Water
 • Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: Af-/aanvoergebied Pei...

  Data owner: Het Waterschapshuis
  Bijgewerkt: 01/05/2021
  Theme: Water
 • Op deze punten kunnen de waterschappen zoet water in het regionale oppervlaktewatersysteem inlaten.

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 26/04/2021
  Theme: Air, Water
 • Het water dat in deze gebieden wordt ingelaten komt uit het hoofdwatersysteem, in de legenda is te zien uit welk deel van het hoofdwatersysteem het water afkomstig is.

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 26/04/2021
  Theme: Air, Water