type-icon

Dataset

Zoeken

11 datasets

 • Oppervlaktewateren in Overijssel (lijnenbestand). Alle oppervlaktewateren die in de Omgevingsvisie een rol spelen. Gerelateerde dataset “water_polygon” bevat de vlakken. Het betreft rivieren, beken, k...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Water, Ruimtelijke ordening, Organisatie en beleid, Transport
 • De provincie en haar partners willen zo veel mogelijk voorkomen dat inundatie vanuit watergangen leidt tot wateroverlast. Hiervoor worden Waterbergingsgebieden ingericht. De Omgevingsvisie is op 9 jul...

  Data eigenaar: Gelderland
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Water
 • De gebieden op deze kaart kunnen in droge periodes van water worden voorzien vanuit andere stroomgebieden (is gebiedsvreemd water). Globaal is dat in Oost Overijssel: het aangevoerde water afkomstig v...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Water, Bodem, Natuur en milieu
 • Onder waardevolle kleine wateren verstaan we naast bronnen en vennen ook bovenlopen in Overijssel met een hoge biodiversiteit en landschappelijke waarde. Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn wa...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Water, Ruimtelijke ordening, Organisatie en beleid, Transport
 • Deze kaart voorraadberging signaleert de potentie om zoetwater op te slaan in het eerste watervoerend pakket door middel van infiltratiesystemen. De beschikbaarheid van goed en voldoende zoet water is...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu, Bodem, Ruimtelijke ordening
 • Op deze punten kunnen de waterschappen zoet water in het regionale oppervlaktewatersysteem inlaten.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Lucht, Water
 • Sluis Eefde, sluis Aadorp, gemaal Ankersmit (Deventer). Via deze punten kunnen gebieden in tijden van droogte vanuit het Hoofdsysteem van water worden voorzien. In Overijssel is de bron hiervoor voorn...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Water
 • Het water dat in deze gebieden wordt ingelaten komt uit het hoofdwatersysteem, in de legenda is te zien uit welk deel van het hoofdwatersysteem het water afkomstig is.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Lucht, Water
 • type-icon

  Dataset

  Aanvoergebied

  Gebieden begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende afvoerpunt. Herkoms...

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Water
 • Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: Af-/aanvoergebied ...

  Data eigenaar: Het Waterschapshuis
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Water

Filter je resultaten