Datasets

10 datasets

 • Deze kaart voorraadberging signaleert de potentie om zoetwater op te slaan in het eerste watervoerend pakket door middel van infiltratiesystemen. De beschikbaarheid van goed en voldoende zoet water is...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 02-10-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Bodem
  • Ruimtelijke ordening
 • Onder waardevolle kleine wateren verstaan we naast bronnen en vennen ook bovenlopen in Overijssel met een hoge biodiversiteit en landschappelijke waarde. Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn wa...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-09-2023
  Thema:
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
  • Organisatie en beleid
  • Transport
 • Sluis Eefde, sluis Aadorp, gemaal Ankersmit (Deventer). Via deze punten kunnen gebieden in tijden van droogte vanuit het Hoofdsysteem van water worden voorzien. In Overijssel is de bron hiervoor voorn...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 29-08-2023
  Thema:
  • Water
 • Oppervlaktewateren in Overijssel (lijnenbestand). Alle oppervlaktewateren die in de Omgevingsvisie een rol spelen. Gerelateerde dataset “water_polygon” bevat de vlakken. Het betreft rivieren, beken, k...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 29-08-2023
  Thema:
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
  • Organisatie en beleid
  • Transport
 • Bij lage afvoer van de Rijn of door een hoge waterstand op zee (door storm) kan zout water vanuit de Nieuwe Waterweg het hoofdwatersysteem opkomen. Inlaatpunten kunnen daardoor verzilten. Deze lijnen ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Lucht
  • Water
 • Op deze punten kunnen de waterschappen zoet water in het regionale oppervlaktewatersysteem (ow) inlaten.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Lucht
  • Water
 • Het water dat in deze gebieden wordt ingelaten komt uit het hoofdwatersysteem, in de legenda is te zien uit welk deel van het hoofdwatersysteem het water afkomstig is.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Lucht
  • Water
 • De provincie en haar partners willen zo veel mogelijk voorkomen dat inundatie vanuit watergangen leidt tot wateroverlast. Hiervoor worden Waterbergingsgebieden ingericht. De Omgevingsvisie is op 9 jul...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: AfvoergebiedAanvoerge...

  Data eigenaar: Het Waterschapshuis (Waterschap)
  Bijgewerkt: 20-09-2022
  Thema:
  • Water
 • Dataset

  Aanvoergebied

  Gebieden begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende afvoerpunt. Herkoms...

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Water