Dataset

Oppervlaktewater - inlaatgebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Air
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het water dat in deze gebieden wordt ingelaten komt uit het hoofdwatersysteem, in de legenda is te zien uit welk deel van het hoofdwatersysteem het water afkomstig is.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3AOW_INLAATGEBIEDEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OW_INLAATGEBIEDEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Oppervlaktewater - inlaatgebieden

OW_INLAATGEBIEDEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Oppervlaktewater - inlaatgebieden

Data schemes

WATER.OW_INLAATGEBIEDEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name NAAM nvarchar type Naam locatie inlaatgebied
name NAAM_1 nvarchar type Naam locatie inlaatgebied 2

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Inlaatgebieden - oppervlaktewater

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_zoetwatervoorziening/MapServer

accessPoint