Dataset

Klimaatgegevens; De Bilt temperatuur, neerslag en zonneschijn 1800-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft klimaatgegevens van het weerstation De Bilt (bron: KNMI). De langst lopende reeksen in deze tabel zijn die van de winter- en zomergemiddelde temperatuur. Deze beginnen in 1800. De reeksen van de jaargemiddelde temperatuur en van de hoeveelheidzonneschijn per jaar beginnen in 1900. Van de dagen met een bepaalde temperatuur (ijsdagen, zomerse dagen) beginnen de reeksen tussen 1940 en 1950.

Vanaf 1980 zijn er cijfers over de hele set klimaatgegevens.

Gegevens beschikbaar van 1800 tot en met 2014

Status van de cijfers: definitief.

Wijziging per 19 april 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

De cijfers voor de langjarige gemiddelden 1971-2000 zijn in een eerdere versie van de tabel per abuis niet opgenomen. De langjarige gemiddelden 1981-2010 zijn toegevoegd.

Cijfers over het weer en klimaat in Nederland zijn te vinden op de website van het KNMI

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80182ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80182ned

Temperatuur Neerslag Zonneschijn Perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80182ned

Temperatuur Neerslag Zonneschijn Perioden