Dataset

Klimaatgegevens, temperatuur, zonneschijn, neerslag, 1931/1960 - feb 2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie bevat maandcijfers van de temperatuur, de zonneschijn en de neerslag. De temperatuur- en zonneschijngegevens zijn gegeven voor de 5 hoofdstations nl. De Kooy (gem. Den Helder), Eelde, De Bilt, Vlissingen en Maastricht.

N.B. Voor de bij Maastricht vermelde gegevens geldt dat zij tot en met het jaar 1993 afkomstig zijn van het station Beek(L). Dus: Vanaf 1994: Gegevens van Maastricht T/m 1993: Gegevens van Beek(L)

Neerslaggegevens worden gegeven voor een aantal districten, te weten: District 1 = Waddeneilanden District 3 = Groningen/Drenthe (gedeelte) District 8 = Utrecht/Gelderland (gedeelte) District 11 = Zeeland District 15 = Zuid-Limburg In deze publicatie worden voor de overzichtelijkheid de gegevens van district 1 vermeld bij De Kooy, district 3 bij Eelde, district 8 bij De Bilt, district 11 bij Vlissingen en district 15 bij Maastricht.

Gegevens beschikbaar vanaf 1931/1960 - februari 2000.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7219WEER

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7219WEER

Voor de weerstations; De Kooy (gem. Den Helder), Eelde, De Bilt, Vlissingen en Maastricht.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7219WEER

Voor de weerstations; De Kooy (gem. Den Helder), Eelde, De Bilt, Vlissingen en Maastricht.