Dataset

Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Het Waterschapshuis (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten:

  • AfvoergebiedAanvoergebied
  • Peilafwijkinggebied
  • Peilbesluitgebied
  • Peilgebied
  • Vaarweg

De data is gestructureerd volgens het Informatiemodel Water (IMWA), onderdeel van de Aquo-standaard. Meer informatie hierover is te vinden op de Aquo-website. De gegevens worden in Geopackage-formaat geleverd in het RD-New coördinatenstelsel.

De data zijn afkomstig van de individuele waterschappen, maar worden via PDOK als één landsdekkend bestand uitgeleverd. Individuele waterschappen bieden hun actuele gegevens hiervoor aan via het ‘Gegevensknooppunt waterschappen’ (GkW) van Het Waterschapshuis. Alle waterschappen zijn aangesloten op deze voorziening, maar nog niet elk waterschap levert de complete set gegevens aan.

Voor informatie over de inhoud van de data kan contact worden opgenomen met het desbetreffende waterschap. Dit is te herkennen aan de waterschapscode die als kenmerk is opgenomen bij ieder object in de dataset. Voor algemene informatie over de dataset en de herkomst via het GkW kan contact worden opgenomen met Het Waterschapshuis via datastromen@hetwaterschapshuis.nl.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA WMS

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/hwh/waterbeheergebiedenimwa/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA WMS

Downloads

Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA ATOM

ZIP CC-0 (1.0)

Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA ATOM