Organisatie

Limburg (Provincie)

Permanente linkGekopiëerd
Limburg, ook wel aangeduid als 'Nederlands-Limburg' ter onderscheiding van Belgisch-Limburg, is een provincie van Nederland, gelegen in het zuidoosten.
Logo Limburg

22 datasets

 • De verkaveling van de bedrijventerreinen in de Provincie Limburg met statusinformatie. Dit bestand is gebaseerd op informatie aangeleverd door de Limburgse beheerders van bedrijventerreinen (gemeenten...

  Data eigenaar: Limburg (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-05-2023
  Thema:
  • Economie
 • Contouren van bedrijventerreinen in de provincie Limburg met statusinformatie. Dit bestand is gebaseerd op informatie aangeleverd door de Limburgse beheerders van bedrijventerreinen (gemeenten/project...

  Data eigenaar: Limburg (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-05-2023
  Thema:
  • Economie
 • In dit bestand zijn de geluidbelastingcontouren langs provinciale wegen in de provincie Limburg vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidkartering, 4de tranche. De Lnight-contouren represe...

  Data eigenaar: Limburg (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In dit bestand zijn de geluidbelastingcontouren langs provinciale wegen in de provincie Limburg vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidkartering, 4de tranche. De Lden-contouren represent...

  Data eigenaar: Limburg (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De grondwaterbeschermingsgebieden zijn beschermingszones voor de onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening. Voor de Zuid-Limburgse winningen uit de kalksteen wordt het gehele intrekgebied b...

  Data eigenaar: Limburg (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Goudgroene natuurzone: De goudgroene natuurzone vormt het Limburgse deel van het Nationale Natuurnetwerk. Binnen de goudgroene zone streeft de provincie naar behoud en beheer van de reeds aanwezige na...

  Data eigenaar: Limburg (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Goudgroene natuurzone: De goudgroene natuurzone vormt het Limburgse deel van het Nationale Natuurnetwerk. Binnen de goudgroene zone streeft de provincie naar behoud en beheer van de reeds aanwezige na...

  Data eigenaar: Limburg (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dataset

  Natuurbeek

  In en rond natuurbeken (voorheen beken met specifiek ecologische functie) staat het ecologisch functioneren en de natuurfunctie centraal, d.w.z. inrichting, beheer en onderhoud dient zoveel mogelijk o...

  Data eigenaar: Limburg (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Water
 • De ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij is de weergave anno 2014 van de nadere uitwerking/begrenzing door gemeenten van de landbouwontwikkelingsgebieden (zoekgebieden) uit het Reconstructiepl...

  Data eigenaar: Limburg (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Landbouw
 • De ontwikkelingsgebieden glastuinbouw is de weergave anno 2014 van de nadere uitwerking/begrenzing door gemeenten van de projectvestiginsggebieden en/of concentratiegebieden glastuinbouw uit het POL2...

  Data eigenaar: Limburg (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Landbouw