Datasets

14 datasets

 • Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld. De Geomorfolo...

  Data eigenaar: Wageningen UR (Overig)
  Bijgewerkt: 12-09-2023
  Thema:
  • Bodem
 • Geomorfologiekaart (vlakken) van de gebieden die onder invloed staan van de zee. De kaart is een interpretatie op basis van luchtfoto's 1:5.000 of 1:10.000 en veldwerk. Het bestand betreft de niet ge-...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-12-2022
  Thema:
  • Water
 • De Basiskaart Aardkundig Waarden 2006 geeft een landelijk overzicht van gebieden die als aardkundig waardevol zijn aangemerkt tot 2006. Het gaat hierbij om landvormen, bodems, of een typische geologie...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dit is de volledige digitale dataset bij het project ‘Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’, uitgevoerd door Deltares, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, in o...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 11-11-2022
  Thema:
  • Bodem
 • Dit is de digitale dataset van de cultuurhistorische elementen (punt- lijn- en vlakelementen), behorend bij het project ‘Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’. De dataset is sa...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 11-11-2022
  Thema:
  • Bodem
 • De 'Archeologische verwachtingskaart Maasdal' bevat een doorvertaling van de 'Geomorfogenetische kaart Maasdal' (GKM) naar archeologische verwachtingszones. Deze doorvertaling is tweeledig: 1) Een bas...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Dit bestand geeft de ligging van de naar ontstaanswijze onderscheiden aardkundige hoofdlandschappen.Als basis voor dit bestand is de nieuwe geomorfologische kaart gebruikt.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Bodem
 • Dit bestand geeft de ligging van de aardkundige monumenten weer.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Bodem
 • Dataset

  Vormgroepen

  Vormgroepen zijn een onderdeel van geomorfologie. Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die daarbij een rol spelen ...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dataset

  Geomorfologie

  Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die daarbij een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert. Het gaat hierbij n...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu