Dataset

Basiskaart Aardkundige Waarden 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 05/02/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Basiskaart Aardkundig Waarden 2006 geeft een landelijk overzicht van gebieden die als aardkundig waardevol zijn aangemerkt tot 2006. Het gaat hierbij om landvormen, bodems, of een typische geologie die kenmerkend zijn voor een groter gebied. Deze vertellen het verhaal van het ontstaan van Nederland, vaak in samenhang met de mens. Voor ruim de helft van de gebieden is een uitgebreidere toelichting beschikbaar, die via de kaart te raadplegen is als PDF-bestand.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/55c22f62-df9d-40bd-8530-a2d3b4739299/attachments/basiskaart_AW_2006.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

aardkundigewaarden_basiskrt2006

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/aardkundig_erfgoed/wms?request=GetCapabilities

Aardkundige waarden - Basiskaart 2006

aardkundig_erfgoed:aardkundigewaarden_basiskrt2006

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/aardkundig_erfgoed/wfs?request=GetCapabilities

Aardkundige waarden - Basiskaart 2006