Dataset

Aardkundige Waarden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/19/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaart geeft informatie over bodemkundige, geologische, geo-hydrologische en geomorfologische waardevolle objecten en/of processen in Zuid-Holland. Bestaande databronnen en inventarisaties zijn beoordeeld in een expert judgement december 1999. Begrenzing van gebieden is in oktober 2004 afgestemd met de Nationale Beleidskaart Aardkundige Waarden (Alterra, IKC - LNV). In 2006 opgenomen in de Bodemvisie, alleen de nationale en internationale waarden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABB_AARDKUNDIGE_WAARDEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BB_AARDKUNDIGE_WAARDEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Aardkundige Waarden

BB_AARDKUNDIGE_WAARDEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Aardkundige Waarden

Data schemes

BB_AARDKUNDIGE_WAARDEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type
name NUMMER nvarchar
name WAARDERING nvarchar
name OBJECT_ nvarchar
name TYPERING_A nvarchar
name GEWENST_IS nvarchar
name CRITERIA nvarchar
name OPMERKING nvarchar
name WAARDE nvarchar
name GEWENSTE_M nvarchar
name CR nvarchar
name GlobalID uniqueidentifier

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Aardkundige waarden

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_identiteit/MapServer

accessPoint