Dataset

Aardkundige waarden in Flevoland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Flevoland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bestand bevat de aardkundige waarde in de Provincie Flevoland die dmv vlakken zijn weergegeven.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geo.flevoland.nl/pgrvoorbeeldplaatjes/NLPS_AW.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CA_OPF_CHW_AARDKUNDIGEW_V_CHWK

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo2.flevoland.nl/geoserver/Extern/wms

Aardkundig waardevol gebied

CA_OPF_CHW_AARDKUNDIGEW_V_CHWK

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo2.flevoland.nl/geoserver/Extern/wfs

Aardkundig waardevol gebied