Dataset

Natuurnetwerk provincie Flevoland tbv INSPIRE

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Flevoland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE dataspecificaties voor beschermde gebieden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geo.flevoland.nl/pgrvoorbeeldplaatjes/NLPS_NNN.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

inspire_nlps_nnn

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo2.flevoland.nl/geoserver/Extern/wms

inspire_nlps_nnn

inspire_nlps_nnn

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo2.flevoland.nl/geoserver/Extern/wfs

inspire_nlps_nnn