Dataset

kwelkaart Flevoland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Flevoland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Op de kwel- en infiltratiekaart zijn de kwel- en infiltratiehoeveelheid (fluxen over de deklaag) aangegeven in mm/dag. Hierin zijn ook de fluxen van en naar de hoofdwaterlopen in opgenomen in mm/dag (positief is kwel/negatief is infiltratie).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://geo.flevoland.nl/pgrvoorbeeldplaatjes/Kwel_Infiltratie.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WA_KWEL

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo2.flevoland.nl/geoserver/Extern/wms

Kwel infiltratie

WA_KWEL

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo2.flevoland.nl/geoserver/Extern/wfs

Kwel: intensiteit per dag