Dataset

Covid-19 aantallen per gemeente per publicatiedatum

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 22-09-2022
Licentie Publiek domein
Thema
 • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Dit bestand bevat de volgende aantallen:

 • aantal nieuw gemelde positief geteste personen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM
 • aantal nieuw gemelde sterfgevallen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM De aantallen betreffen Covid-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020).

Het bestand is als volgt opgebouwd:

 • Een set records per publicatiedatum met voor elke publicatiedatum: > Een record voor elke gemeente van Nederland, ook als voor de betreffende gemeente geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). > Een record voor elke GGD, voor de aantallen meldingen waarbij de gemeente niet bekend is. Ook deze records worden altijd toegevoegd, dus ook als de aantallen 0 (nul) zijn.

Ook zijn kolommen voor diverse regionale indelingen toegevoegd. In de beschrijving van de variabelen hieronder wordt per regio beschreven hoe deze zijn bepaald.

Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 1 correctie update (16 juli 2021)

 • Door een correctie in de verwerking door het RIVM heeft een kleine set meldingen een herziene ziekenhuisopname publicatiedatum en overlijdens publicatiedatum gekregen per 16-07-2021 (betreft kolommen: Hospital_admission per Date_of_publication en Deceased per Date_of_publication). Versie 2 update (18 januari 2022):
 • In versie 2 van deze dataset is de variabele ‘hospital_admission’ niet meer beschikbaar. Voor het aantal ziekenhuisopnames wordt verwezen naar de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Versie 3 update (20 januari 2022):
 • In versie 3 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie.

Versie 4 update (8 februari 2022)

 • Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Versie 5 update (24 maart 2022):
 • In versie 5 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie.

Versie 6 update (1 september 2022):

 • Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen.
 • Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet.

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_publication: Dit betreft per dag het aantal meldingen dat nieuw binnengekomen is bij het RIVM. De tijdsperiode waarin de melding is doorgegeven loopt van 10.01 uur gisteren tot 10.00 uur vandaag. De publicatiedatum kan afwijken van de datum van de positieve testuitslag. Dit kan gebeuren als een melding van een positieve SARS-CoV-2 test later is doorgeven door een GGD aan het RIVM. Dit bestand bevat de meest actuele meldingen op basis van het bronbestand Osiris. Als er in Osiris correcties worden gedaan, dan worden deze correcties ook verwerkt in dit bestand. Municipality_code: Gemeentecode. Gemeentelijke indeling gebaseerd op postcode van de woonplaats van de SARS-CoV-2 positief geteste persoon, gecodeerd volgens CBS. Sinds de eerste publicatiedatum van 13 maart 2020 tot de versie 3 update van 20 januari 2022, hebben 2 gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Tot 7 januari 2021 is dit bestand volgens de gemeente indeling van 2020. Vanaf 7 januari 2021 t/m 19 januari 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2021: Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta Gr. De gemeente Haaren is opgegaan in de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen...

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

COVID-19_aantallen_gemeente_per_dag.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_aantallen_gemeente_per_dag.csv

COVID-19_aantallen_gemeente_per_dag.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_aantallen_gemeente_per_dag.json

COVID-19_aantallen_gemeente_per_dag_tm_03102021.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_aantallen_gemeente_per_dag_tm_03102021.csv

COVID-19_aantallen_gemeente_per_dag_tm_03102021.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_aantallen_gemeente_per_dag_tm_03102021.json