Dataset

Covid-19 aantallen per gemeente per publicatiedatum

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 01/19/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Health risks
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Bestand: COVID-19_aantallen_gemeente_per_dag Beschikbare formaten: .csv en .json Bronsysteem: OSIRIS Algemene Infectieziekten (AIZ)

Titel: Covid-19 aantallen per gemeente per publicatiedatum Dit bestand bevat de volgende aantallen:

  • (aantal nieuw gemelde) positief geteste personen,
  • (aantal nieuw gemelde) sterfgevallen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. De aantallen betreffen Covid-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020).

Het bestand is als volgt opgebouwd:

  • Een set records per publicatiedatum met voor elke publicatiedatum: > Een record voor elke gemeente van Nederland, ook als voor de betreffende gemeente geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). > Een record voor elke GGD, voor de aantallen meldingen waarbij de gemeente niet bekend is. Ook deze records worden altijd toegevoegd, dus ook als de aantallen 0 (nul) zijn.

Ook zijn kolommen voor diverse regionale indelingen toegevoegd. In de beschrijving van de variabelen hieronder wordt per regio beschreven hoe deze zijn bepaald.

Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 1 correctie update (16 juli 2021)

  • Door een correctie in de verwerking door het RIVM heeft een kleine set meldingen een herziene ziekenhuisopname publicatiedatum en overlijdens publicatiedatum gekregen per 16-07-2021 (betreft kolommen: Hospital_admission per Date_of_publication en Deceased per Date_of_publication). Versie 2 update (18 januari 2022):
  • In versie 2 van deze dataset is de variabele ‘hospital_admission’ niet meer beschikbaar. Voor het aantal ziekenhuisopnames wordt verwezen naar de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Versie 3 update (20 januari 2022):
  • In versie 3 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie.

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_publication: Datum waarop de aantallen zijn gepubliceerd door het RIVM.

Municipality_code: Gemeentecode. Gemeentelijke indeling gebaseerd op postcode van de woonplaats van de SARS-CoV-2 positief geteste persoon, gecodeerd volgens CBS. Sinds de eerste publicatiedatum van 13 maart 2020 tot de versie 3 update van 20 januari 2022, hebben 2 gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Tot 7 januari 2021 is dit bestand volgens de gemeente indeling van 2020. Vanaf 7 januari 2021 t/m 19 januari 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2021: Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta Gr. De gemeente Haaren is opgegaan in de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Met de opdeling van Haaren is de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iets groter geworden, ten koste van veiligheidsregio Brabant-Noord. Vanaf 20 januari 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2022. Gemeente Beemster is opgegaan in gemeente Purmerend. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn samengevoegd tot gemeente Dijk en Waard. Gemeente Landerd is met gemeente Uden samengevoegd tot gemeente Maashorst. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn samengevoegd tot de gemeente Land van Cuijk (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Vanaf 24 maart 2022 gaat gemeente Weesp op in gemeente Amsterdam. Met deze indeling wordt de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner en wordt de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter. Deze herindeling zal in de open COVID-19 data worden doorgevoerd op een nader te bepalen datum.

Municipality_name: Naam van de gemeente.

Province: Naam van de provincie. Indien gemeente niet bekend is, is de provincie afgeleid van de meldende GGD zodat provincie voor elk record gevuld is.

Security_region_code: Veiligheidsregiocode. Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt Veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en Veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid

Security_region_name: Naam van de veiligheidsregio Dit is de naam van de veiligh...

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

download

ZIP Publiek domein

download

download

ZIP Publiek domein

download