Datasets

92 datasets

 • Op de kaart zie je hoe ver mensen moeten reizen naar sportaccommodaties. Sportaccommodaties zijn plekken waar je kunt sporten. De afstand is een gemiddelde en aangegeven in kilometers. In de berekenin...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 03/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Op deze kaart zie je hoeveel procent van de mensen in een gemeente beperkingen hebben in bewegen. Het gaat dan om mensen die grote moeite hebben of niet in staat zijn om: een voorwerp van 5 kg, bijvo...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 03/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Op de kaart zie je uitgedrukt in procenten waar de meeste mensen wonen die weinig of juist (heel) veel stress ervaren. In de lichtgeel gekleurde gemeentes wonen relatief weinig mensen met stress. In d...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 03/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Op de kaart zie je hoeveel procent van de mensen tussen de 18 en 65 jaar in 2020 lopend en/of fietsend naar school of werk zijn gegaan. Personen die een stukje van de reis lopend of per fiets hebben a...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 03/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dit bestand bevat de volgende cumulatieve aantallen: positief geteste personen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM (vanaf publicatiedatum 13 maart 2020) ziekenh...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 02/10/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een grootschalig vragenlijstonderzoek dat inzicht geeft in de gezondheid en leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek vindt gewoonl...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • Alle GGD’en in Nederland verzamelen elke vier jaar gegevens over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren via de Gezondheidsmonitor Jeugd. Dit grootschalige digitale vragenlijstonderzoe...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • Beschrijving Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Ut...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 01/12/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Beschrijving Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Ut...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 01/12/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Beschrijving Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Ut...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 01/12/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance

Filter your results