Dataset

Indicatoren Jongvolwassenen (Gezondheid)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 08/15/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Beschrijving

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Utrecht in Cijfers willen we alle geïnteresseerden in Utrecht laten zien hoe het feitelijk met Utrecht gaat. Utrecht in Cijfers is opgedeeld in thema's.

Binnen het thema 'Jongvolwassenen (Gezondheid)' vindt u informatie over de volgende 27 'indicatoren':

 • % 5 of meer gezondheidsklachten
 • % beperkt door psychische klachten
 • % beweegt minimaal 30 minuten per dag op 5 dagen van de week
 • % cannabis gebruikt in de laatste 4 weken
 • % ernstig eenzaam
 • % ernstige psychische klachten
 • % ervaart gezondheid als (zeer) goed
 • % ervaart negatieve gevolgen van uitgestelde zorg
 • % geeft mantelzorg
 • % geestelijk mishandeld
 • % harddrugs gebruikt in de laatste 4 weken
 • % herstelt snel na een moeilijke periode
 • % huisartsbezoek
 • % lichamelijk mishandeld
 • % matig of ernstig eenzaam
 • % matige of ernstige psychische klachten
 • % obesitas
 • % ongewenste seksuele ervaring
 • % overgewicht, inclusief obesitas
 • % rookt elke dag
 • % sport wekelijks
 • % tevreden met eigen leven
 • % uitgestelde zorg door coronaperiode
 • % vertrouwen in eigen toekomst
 • % voelt zich (heel) vaak gestrest
 • % zorgen om maatschappelijke ontwikkelingen
 • % zwaar alcoholgebruik

Aantal indicatoren

Aantal indicatoren onder dit thema: 27

Bron

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

Gerelateerde datasets

Andere datasets die binnen dit thema vallen:

 • Indicatoren Jongeren (Gezondheid)
 • Indicatoren Kinderen (Gezondheid)
 • Indicatoren Volwassenen (Gezondheid)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Databank

XLSX CC-BY (4.0)

Op verschillende plekken in het dashboard vindt u een link naar de databank van Utrecht in Cijfers. In de databank vindt u een overzicht van alle cijfers. Het gaat dus om meer cijfers dan in de dashboards te vinden zijn. U kunt de databank vinden bovenaan de homepagina bij ‘Databank’ of via de knop onderaan de dashboards ‘Utrecht in Cijfers databank’. In de databank kunt u zelf cijfers samenstellen, bijvoorbeeld op wijkniveau. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens in de databank zijn te downloaden als CSV, Excel, PDF, Word, XML of OpenOffice Calc-bestand en figuren tevens als PNG, JPG, GIF, BMP, EMF of PPT.

Documentation

Dashboard Gezondheid

Unknown CC-BY (4.0)
Download: https://utrecht.incijfers.nl/dashboard/dashboard2020/gezondheid

Op de homepagina van Utrecht in Cijfers ziet u vier hoofdthema’s Bevolking & bestuur (rood), Fysieke leefomgeving (groen), Economie & inkomen (blauw) en Sociale leefomgeving (geel). Elk hoofdthema bevat een aantal onderwerpen. Bij Bevolking & bestuur gaat het bijvoorbeeld om de onderwerpen bevolking, bewonersparticipatie en dienstverlening. Wanneer u met de muis over het icoon ‘i’ gaat of klikt op dit icoon, verschijnt meer informatie over dat onderwerp. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens en figuren in de dashboards zijn te downloaden als PNG, Excel of CSV.